NVMBR nascholingen zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van bij- en nascholingen die door de NVMBR worden georganiseerd.

Inschrijving voor NVMBR nascholingen vindt plaats via het ledennet voor leden en voor niet-leden via de website www.nvmbr.nl

Het betreft de aanvullende ondersteuning op de klassikale les door het online aanbieden van de syllabus, de toets en de evaluatie van de nascholing. Alleen deelnemers krijgen toegang tot het materiaal na inschrijving voor de nascholing. Zij ontvangen een e-mail met gebruikersgegevens.

De workshop DEXA is een scholing gericht op: beeldvorming / diagnostiek en behandeling van patiënten met risico op osteoporotische fracturen, de rol van DEXA bij het meten van BCA en visceraal vet. Tevens wordt de stralingsdeskundigheid opgefrist.

In deze nascholing komen aan de orde
- de anatomie en de positionering van de patiënt; osteoporose en therapie,
- obesitas en lichaamssamenstelling: Body Composition Analysis (BCA)
- botdensitometrie apparatuur; densitometry parameters; computer en beeldvorming
- stralingsfysica (-veiligheid)

Leerdoelen
1. effectiever gebruik maken van DEXA-technologie voor analyse van de lichaamssamenstelling van vet, spiermassa en bot - botdichtheid
2. methoden van analyse van de lichaamssamenstelling herkennen
3. acquisitie en -analyse van de scan benoemen, herkennen
4. de rol van DEXA bij het meten van BCA en visceraal vet benoemen
5. klinische toepassingen voor DEXA benoemen.

Speciaal voor de groep MBB’ers die nog geen deskundigheidsniveau 4A/M stralingsbescherming hebben behaald, organiseert de NVMBR in samenwerking met Boerhaave Nascholing een nascholingscursus stralingsbescherming niveau 4A/M voor ervaren MBB’ers .

De sectie Echografie stelt zich ten doel om in een tijdsbestek van 4 uur zowel kennis als vaardigheid te vergroten t.a.v. het echografisch onderzoek en kennis op te frissen. Musculoskeletal Ultrasound (MSU) heeft een plek ingenomen binnen de diagnostiek van het bewegingsapparaat m.n. de echografie van de schouder. Gebleken is dat het echografisch onderzoek goed kan concurreren met bijv. het veel duurdere MRI-onderzoek. Het grootste voordeel van echografie is het dynamische onderzoek. Door een eenvoudig gestandaardiseerd protocol is het onderzoek goed aan te leren. Kennis van anatomie en pathologie is een pre, ervaring als echografist is onontbeerlijk.