• REVIVE

  Röntgenstraling En Vrouwen In Verwachting 

  Opmerking vooraf: deze e-learning werkt niet goed in Internet Explorer. Voor goed gebruik met alle functionaliteiten gebruik je het beste Edge of Chrome. 

  Doelstelling
  De belangrijkste doelstelling van het REVIVE-project is om MBB-ers te ondersteunen bij het lastige onderwerp van radiologie tijdens de zwangerschap. De ambitie daarbij is dat na afloop van dit project alle ziekenhuizen in Nederland de ontwikkelde leidraad gebruiken voor radiologie bij zwangere vrouwen en dat alle MBB-ers (ook die in opleiding zijn) de ontwikkelde e-learning module volgen.

  Aanleiding
  Een aanleiding voor dit project is Bonn Call for Action van de WHO”. Waarbij dit project actie 9: ”het verbeteren van de communicatie over stralingsrisico's naar specifieke patiëntengroepen” heeft uitgewerkt voor zwangeren. Eenzelfde actie is opgeroepen in Eurosafe imaging Call for Action nr. 12”.

  Het projectconsortium ziet er als volgt uit:
  • Hogeschool InHolland, penvoerder
  • Fontys Paramedische Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR)
  • Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)


  Accreditatie
  NVMBR leden hebben gratis toegang tot alle NVMRB e-learnings. Alleen NVMBR leden kunnen voor de REVIVE e-learning aanspraak maken op geaccrediteerde punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor niet-leden is de informatie vanuit het Project REVIVE gratis ter beschikking gesteld, ze kunnen geen aanspraak maken op geaccrediteerde punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

  De belangen van de partners in het consortium zijn als volgt:
  De hogescholen willen studenten en MBB'ers graag up-to-date kennis aanbieden. Dit strookt met het belang van de NVMBR dat graag ziet dat MBB-ers in de praktijk goed beslagen ten ijs komen. Het RIVM en de AVAG hebben er belang bij dat zwangere vrouwen tijdig en adequaat geïnformeerd worden. Voor het RIVM past dat in hun doelstelling om midden in de samenleving te staan.

  Het project is gefinancierd door Raak Sia.

  Logo InHolland Logo Fontys
  Logo Hanze
  Logo NVMBR Logo Avag Logo RIVM
  Raak Sia