• Inleiding

  De module  REVIVE heeft tot doel om:
  • Inzicht te geven in de risico's van radiodiagnostische onderzoeken bij zwangere vrouwen.
  • Inzicht te geven bij welke onderzoeken naar een zwangerschap geïnformeerd moet worden.
  • Inzicht te geven in wat de MBB'er kan doen om het risico voor de foetus klein te houden.
  • Inzicht te geven in de wijze waarop de risico's van het radiodiagnostisch onderzoek aan de patiënt gecommuniceerd kunnen worden.

   

  De volgende hoofdstukken komen aan de orde: 

  Wetgeving
  • Je leert welke wetgeving de basis vormt voor de besluitvorming over de medische toepassing van ioniserende straling voor zwangere patiënten.
  • Je leert waar je actuele relevante wetgeving kunt vinden. 

  Normering 
  • Je leert welke Europese en Nederlandse normen er zijn voor medische toepassing, achtergrondstraling en ioniserende straling voor bevolking die blootgesteld wordt.
  • Je leert hoe risico's van ioniserende straling geïnterpreteerd worden. 

  Welke dosis ontvangt de foetus? 
  • Je leert welke dosis de foetus ontvangt als gevolg van blootstelling aan ioniserende straling bij verschillende radiodiagnostische onderzoeken. 

  Effecten van straling
  • Je leert wat het effect van straling kan zijn. 

  Dosis-reducerende maatregelen 
  • Je leert welke aanpassingen mogelijk zijn.
  • Je leert wat het effect van aanpassingen is op de dosis.
  • Je leert wanneer het zinvol is om een loodschort aan te bieden.

  Navragen of een vrouw zwanger is
  • Je leert wanneer je moet navragen of een patiënt zwanger is.
  • Je leert hoe je rekening kunt houden met de privacy. 

  Patiëntgerichte communicatie
  • Je leert op welke manier je het beste kunt communiceren over risico's van ioniserende straling.
  • Je leert aan de hand van voorbeelden hoe je risico's op eenvoudige wijze kunt uitleggen.

  Visualiseren van de kans
  • Je leert op welke manier je  risico's van ioniserende straling kunt verbeelden.

  Test je kennis
  • Aan het eind van de e-learning staan per hoofdstuk de testvragen.

   Extra voor NVMBR leden: Om een cijfer en daarmee punten te ontvangen voor het Kwaliteitsregister Paramedici, dien je de individuele toetsen te behalen door minimaal 60% van de vragen goed te beantwoorden.

  Certificaat en punten
  • Alleen beschikbaar voor NVMBR-leden: Alle toetsen dienen minimaal voor 60% goed beantwoord te zijn wil je een certificaat ontvangen en daarmee punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.